Usługi

01.

Outsorcing płac i kadr

współtworzenie i obsługa systemów płacowych, współtworzenie systemów motywacyjnych, rozliczanie przychodów z tytułu umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, wysyłka dokumentów do Urzędów Skarbowych, ZUS, GUS.

02.

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA:

zakładanie i prowadzenie akt pracowniczych, współtworzenie regulaminów pracy i wynagrodzeń, ZFŚS, rozkładów czasu pracy, wsparcie w zakresie rozwiązań HR.

03.

KSIĘGOWOŚĆ

podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, pełna księgowość.

04.

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW

(także w języku angielskim) przygotowywanie dokumentacji w zakresie pozwoleń na pracę, wniosków wizowych, pomoc w zakładaniu działalności. Chcesz wiedzieć ile będzie kosztować usługa, której potrzebujesz, zapytaj.